5 Prominent Universities of Kuching, Sarawak, Malaysia

5 min reads1. University Malaysia Sarawak (Unimas) University of Malaysia, Sarawak) is a Malaysian public university located in Kota Samarahan, Sarawak. UNIMAS…